Vælg en side

Afgifter og moms

Afgifter og moms udgør en betydelig procentdel af benzin- og dieselprisen i Danmark.
Benzin og diesel er pålagt energi-, CO2- og NOx afgifter, som udgør et fast beløb.
25 % moms pålægges produktprisen.

For benzin repræsenterer afgifter mere end halvdelen af den samlede pris.
Energi-, CO2- og NOx afgiften for benzin med 5% bioindhold beløber sig pt. til DKK 4,85 pr. liter ekskl. moms, for benzin med 10% bioindhold beløber sig pt. til DKK 4,74 pr. liter ekskl. moms.

For diesel repræsenterer afgifter mellem 40 og 50 procent af den samlede pris.
Energi-, CO2- og NOx afgiften for diesel beløber sig pt. til DKK 3,30 pr. liter ekskl. moms.

Læs mere om afgifter på DrivKraftDanmark.dk