Prisinformation

Prisinformation

Tænk hurtigt
Tank billigt

Afgifter og moms

Afgifter og moms udgør en betydelig procentdel af benzin- og dieselprisen i Danmark. Benzin og diesel er pålagt energi-, CO2- og NOx afgifter, som udgør et fast beløb. 25% moms pålægges produktprisen.

For benzin repræsenterer afgifter mere end halvdelen af den samlede pris. Energi-, CO2- og NOx afgiften for benzin med 5% bioindhold beløber sig pt. til DKK 5,22 pr. liter ekskl. moms, for benzin med 10% bioindhold beløber sig pt. til DKK 5,11 pr. liter ekskl. moms.

For diesel B7 repræsenterer afgifter mellem 40 og 50 procent af den samlede pris. Energi-, CO2- og NOx afgiften for diesel beløber sig pt. til DKK 3,56 pr. liter ekskl. moms.

Afgiften på BIO100 Diesel beløber sig til DKK 2,93 pr. liter ekskl. moms.

Læs mere om afgifter på

DrivKraftDanmark.dk 

Find din OIL! tankstation

Her finder du din nærmeste OIL! station. Du kan få adgang til den enkelte stations infoside ved at klikke på en station og vælge knappen "Website" i feltet med oplysninger.

Find din station