Ansvar og bæredygtighed

Hvordan vi handler

bæredygtigt

Tænk hurtigt
Tank billigt

Virksomhedsansvar og bæredygtighed

At handle økonomisk og samtidig bevare ressourcerne, skabe en social balance og beskytte vores miljø er målet for bæredygtig handling...

I bevidstheden om, at brændstoffer er miljømæssigt følsomme produkter, er den ansvarlige drift af vore stationer en selvfølge for os. Vi er forpligtet til at minimere vor påvirkning af miljøet. Ifølge vor HSSE politik, er vi forpligtet til at gøre effektiv brug af energi og ressourcer, og fremme miljøbevidstheden hos medarbejdere for at minimere skadelige virkninger. Vi møder vort sociale ansvar ved at tilbyde gode arbejdsforhold og ved at engagere os i det omkringliggende samfund.

HSSE politik
Grøn strøm

HSSE

Sundhed, Sikkerhed & Miljø

Sikring af sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse er en prioritet for os. I vor HSSE politik forpligter vi os til at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme, og for at beskytte miljøet. Vi optimerer derfor hele tiden alle vore aktiviteter med henblik på tekniske, organisatoriske og adfærdsbaseret sikkerhed og for at fremme en proaktiv sikkerhedskultur.

Virksomhedens Health, Safety, Security & Environment (HSSE) Institut i moderselskabet i Hamborg udvikler retningslinjer og minimumskrav til alle datterselskaber. For at undgå ulykker og skadelige hændelser og gentagelse af dem, bliver disse gemt og systematisk analyseret. Et yderligere centralt punkt i vore bestræbelser på at drive vore forretningsaktiviteter på en sikker, sund og miljø-venlig måde er træning og uddannelse af vore medarbejdere.

HSSE politik

Grøn Strøm

OIL! tank & go bliver nu grønnere!

OIL! i Danmark har indgået aftale med Energi Danmark om levering af Grøn Strøm. OIL! anvender dermed udelukkende miljøvenlig strøm produceret på vindkraft i Danmark på samtlige af vores benzinstationer og på hovedkontoret i Vejle. OIL! er dermed CO2-neutral på el-forbruget.

Læs mere

Bæredygtighedsaktiviteter

Bæredygtighed

Energieffektivitet, energibesparelser, ressourceudnyttelse

Eksempler på vores bæredygtighedsaktiviteter er:

  • For at spare energi, har OIL! tank & go f.eks. fortrinsvis LED-belysning på stationerne.
  • Til transport af produkter, er der indgået aftale med et velrenommeret tredjeparts selskab med en brændstofeffektiv flåde af tankbiler, om at levere brændstof til stationerne. 
  • OIL! i Danmark har indgået aftale med Energi Danmark om levering af Grøn Strøm

Vores engagement

Klimabeskyttelse og sociale projekter

Vores moderselskab OIL! Tankstellen GmbH, Hamburg, har i mange år været involveret i klimabeskyttelsesprojekter gennem Initiative Pro Klima. Desuden vil vi gerne bidrage til at reducere vores CO2-fodaftryk: Vi er på vej til at kompensere for vores CO2-emissioner ved hjælp af CO2-certifikater forskellige steder. Vi er også involveret i en række regionale sociale projekter.

Projekter på vores hovedkontor