Vi lever HSSE

Vi lever

HSSE

Tænk hurtigt
Tank billigt

Politik for Sundhed, Sikkerhed, Security og Miljø (HSSE)

Vi er forpligtet til en sikker og effektiv drift af vores anlæg. Vores mål er at forebygge alle ulykker, skader og erhversmæssige sygdomme, samt at beskytte miljøet. For at opnå dette, er vores strategi at:


Fremme sundhed, sikkerhed, sikring og miljø (HSSE - Health, Safety, Security & Environment) i alle virksomheder og behandle det som ethvert andet vigtigt forretningsområde.

Overholder alle gældende love og bestemmelser og anvender passende standarder, når der ikke findes nogen relevant lovgivning.

Har et solidt HSSE-ledelsessystem på plads, hvor kompetencer, ansvar og kommunikationskanaler er klart defineret.

Sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og entreprenører med passende faciliteter og passende beskyttelsesudstyr.

Identificere og analysere potentielle trusler og sårbarheder og træffe foranstaltninger til at undgå, forebygge, kontrollere og begrænse risici.

Vær altid forberedt på at reagere hurtigt og effektivt i nødsituationer for at minimere de potentielle konsekvenser af ulykker.

Udformning, opførelse og vedligeholdelse af tankstationer og brug af tjenester, således at risici for mennesker og miljø undgås.

Tilbyde uddannelse og jobrelateret udvikling til alle medarbejdere, støttet af interne standarder, regler og retningslinjer.

Bruge energi og råmaterialer rationelt, undgå forurening og fremme miljøbevidstheden blandt medarbejderne for at minimere skadelige virkninger.

Fastlægge mål, hvis opfyldelse overvåges for at opnå løbende forbedringer og sikre overholdelse af alle gældende regler.


Ledelsen vil synligt og konsekvent støtte gennemførelsen af denne virksomhedspolitik. Vi forventer, at alle medarbejdere, entreprenører og andre, der arbejder for os, støtter os i at sikre, at vores HSSE-forpligtelse fortsat nyder vores kunders, naboers og det øvrige samfunds tillid.