Om OIL! Loyalitetsaftale

Vores Loyalitetsaftale

betaler sig

Tænk hurtigt
Tank billigt

Vilkår og betingelser for OIL! Loyalitetsaftale

1. Generelt

OIL! tank & go tilbyder et Loyalitetsprogram, som administreres og ejes af:

OIL! tank & go ApS
Andkærvej 26
DK-7100 Vejle

+45 76 409 409

CVR-nr.: 36 55 28 16

2. Hvem kan blive loyalitetskunde

2.1 Privatpersoner, der er fyldt 18 år, og som er bosiddende i Danmark, kan blive medlem af loyalitetsprogrammet ”OIL! Loyalitetsaftale” . Det er gratis og uforpligtende at blive loyalitetskunde – du forpligter dig ikke til køb.

2.2 Du skal have et dansk mobilnummer samt et betalingskort. Vi bruger dit betalingskort til at registrere dine fordele i standeren gennem din anvendelse af betalingskortet.

2.3 Når du tilmelder dig vores Loyalitetsprogram, accepterer du samtidig at modtage markedsføring på SMS og e-mail fra OIL! tank & go om loyalitetsprogrammet, aktuelle priser og aktiviteter på vores tankstationer. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at frabede dig markedsføring. I så fald vil dit medlemskab samtidig ophøre.

3. Indmeldelse og medlemskab

3.1 Indmeldelse kan ske ved en af OIL! tank & go´s tankstationer, eller på OIL! tank & go´s hjemmeside. Du skal indtaste dine person-, og kontaktoplysninger samt registrere det/de betalingskort, som du ønsker at anvende hos OIL! tank & go. Alle gængse betalingskort kan tilknyttes til din profil fx Dankort, VISA/Dankort, VISA kort, MasterCard, VISA electron, American Express m.v. Personer i samme husstand kan tilmelde sine betalingskort under samme mobilnummer og dermed optjene rabat sammen.

3.2 Storebox, som er en del af NETS koncernen, står for sikkerheden omkring dit betalingskort og data gemmes i et såkaldt PCI certificeret miljø, som har samme høje sikkerhed, som når du handler på Internettet. OIL! tank & go ønsker ikke, og kommer ikke til, at opbevare eller være i besiddelse af dine betalingskortoplysninger, det er alene Storebox, som håndterer kortinformationerne.

3.3 Har du ændringer til dine person- eller kontaktoplysninger, eller ønsker du andre betalingskort tilmeldt, skal du straks selv opdatere dette. Ønsker du at skifte det telefonnummer, som du har knyttet til loyalitetsprogrammet, skal du kontakte OIL! tank & go.

3.4 Du kan til enhver tid framelde dig som loyalitetskunde ved at sende en mail med telefonnummer til serviceteam@oil-tankstationer.dk
Ved frameldelse mister du fremadrettet muligheden for at OIL! tank & go registrerer din optjente bonus og for at indløse dine opnåede fordele. Alle dine data vil samtidig blive slettet.

4. Hvordan YDES rabatten

4.1 Når du handler hos OIL! tank & go, og bruger det betalingskort/den mobilenhed som du har tilmeldt, indsamler vi information om hvor mange liter brændstof, du køber. Baseret på antal købte liter brændstof udregnes et rabatniveau. OIL! tank & go tilbyder 4 rabatniveauer. Intro-, Bronze-, Sølv- og Guld-niveau. Ved Introniveau gives 30 øre i rabat pr. liter, ved Bronzeniveau gives 20 øre rabat pr. liter, ved Sølvniveau gives 25 øre i rabat pr. liter og ved Guldniveau gives 30 øre rabat pr. liter. Rabatten gives på pumpeprisen.
Rabatniveauet udregnes hver måned i forhold til tilmeldingsdatoen; f.eks. ved tilmelding d. 6/10 vil rabatniveauet udregnes d. 6. i hver måned fremadrettet. Undtagelsen til dette er datoerne 29., 30., 31, hvor rabatniveauændringen kan skifte til d. 1. i hver måned.

Ved tilmelding gives automatisk Introniveau den første 2 måneder. Efterfølgende rabatniveauer udregnes baseret på købte liter brændstof i sidste måned. For at opnå Bronzeniveau skal der købes mellem 0 – 89,99 liter brændstof pr. måned, Sølvniveau mellem 90 – 189,99 liter brændstof pr. måned og Guldniveau opnåes ved et månedligt køb på 250 liter brændstof eller mere pr. måned. Når du har opnået SØLV rabatniveau, er du sikret denne rabat i mindst 3 måneder. Opfylder du kravet til GULD rabat, rykkes din rabat til dette niveau, og du er sikret GULD rabat i 3 måneder fra denne dato.

5. Opsigelse af medlemsskab

5.1 OIL! tank & go forbeholder sig retten til at opsige et medlemskab med øjeblikkelig virkning, hvis medlemskabet misligholdes af loyalitetskunden fx ved manglende overholdelse af disse betingelser, eller ved misbrug af medlemskabet.

5.2 OIL! tank & go forbeholder sig retten til at opløse loyalitetsprogrammet, ved at kontakte loyalitetskunder via disses angivne kontaktoplysninger, hvorefter fordelene ikke længere er tilgængelige.

6. Ændring af vilkår

6.1 OIL! tank & go forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser, herunder indholdet af loyalitetsprogrammet. De til enhver tid gældende vilkår findes på www.oil-tankstationer.dk.

6.2 Ændringer vil blive kommunikeret via sms eller via hjemmesiden. Du anses for at have accepteret de nye vilkår, hvis du fortsætter med at bruge loyalitetsprogrammet, efter de nye vilkår er trådt i kraft.

7. Behandling af personoplysninger

7.1 Ved din tilmelding til OIL! tank & go´s loyalitetsprogram giver du tilladelse til, at de registrerede data bliver behandlet som led i OIL! tank & go´s loyalitstsprogram med det formål at kunne informere om og administrere fordele i loyalitetsprogrammet.

7.2 Ved indmeldelse registrerer vi følgende oplysninger om dig:
Personoplysninger opgivet i forbindelse med indmeldelse i OIL! tank & go´s loyalitetsprogram samt betalingskortoplysninger.

7.3 Når dit tilknyttede betalingskort anvendes til køb hos OIL! tank & go og når du i øvrigt bruger OIL! tank & go´s hjemmeside, registrerer vi følgende oplysninger om dig:
Oplysninger om køb af varer og tjenester, herunder information om beløbsstørrelser og antal købte liter brændstof, når dit tilknyttede betalingskort anvendes hos OIL! tank & go og tilknyttes din loyalitetsprofil med det formål at administrere dine fordele hos os.
Dit løbende brug af OIL! tank & go´s loyalitetsprogram og tilsendte e-mails og SMS fra OIL! tank & go.
Oplysninger om dine køb via OIL! tank & go´s tankstationer for at kunne give dig en fyldestgørende købshistorik.

7.4 Vi anvender desuden de registrerede oplysninger til: Anonym statistik med henblik på udvikling af tilbud og lignende forretningsmæssige tiltag.

7.5 Du kan altid få indsigt i og forlange berigtigelse af de oplysninger, som er registreret om dig. Dette kan ske ved henvendelse til OIL! tank & go, der er dataansvarlig for dine personoplysninger.

8. Kontakt og klagemuligheder

8.1 Hvis du har spørgsmål til at være loyalitetskunde eller klager, kan du kontakte OIL! tank & go direkte på serviceteam@oil-tankstationer.dk Du kan frit indbringe en tvist, som opstår i forbindelse med dit køb eller aftalen, for Forbrugerklagenævnet.

Opdateret den 31.08.2020

Om OIL! Loyalitetsaftale