Q&A produkter

Q&A produkter

Tænk hurtigt
Tank billigt

Q&A produkter

Hvad er BIO100 Diesel?

BIO100 Diesel er et fossilfrit brændstof, som giver op til 92 % CO2-reduktion sammenlignet med almindelig diesel. Det er fremstillet på biologisk affald ofte fra fødevareindustrien - eksempelvis slagteriaffald, affald fra fiskeindustrien og brugt madolie. BIO100 Diesel er således 2. generation biodiesel og opfylder EU-krav om bæredygtig produktion og forarbejdning af biomasse i direktiv 2009/28EC, Renewable Energy Directive (RED). Produktet har op til 92% CO2-reduktion jævnfør certificeringen ISCC, International Sustainability and Carbon Certification. BIO100 Diesel fra OIL! er fra Biofuel Express.

Hvad betyder 2. generations biodiesel

2. generation biodiesel er baseret på affald – typisk fra slagterier, fiskefabrikker og olieproduktion. Men kan også være baseret på madaffald fra almindelige husstande. 1. generation biodiesel er baseret på planter og bliver indimellem klandret for således blot at løse et problem for at skabe et andet. Vores BIO100 Diesel opfylder den europæiske dieselspecifikation EN590, opfylder krav om reduktion af drivhusgasser fra transport og loven om bæredygtige biobrændstoffer. Det indeholder ikke FAME. 

Hvor meget CO2 sparer jeg ved at køre på BIO100 Diesel

Når du kører med 100 % BIO100 Diesel fra OIL! i tanken, sparer du op til 92 % CO2 i forhold til almindelig diesel. Det skyldes at vores biodiesel er baseret på 2. generations bio-affald. CO2 fra BIO100 Diesel indgår i det naturlige kulstofkredsløb, hvor vi genbruger CO2, hvorimod almindelig diesel udleder gammel CO2 til atmosfæren.  

Hvad er forskellen på HVO, GTL og BIO100 Diesel?

HVO og Bio100 Diesel er samme produkt, hos OIL! har vi blot valgt at kalde produktet BIO100 Diesel. GTL er lavet af naturgas og er dermed ikke CO2-reducerende. Så selvom GTL har en miljømæssig fordel, ligesom HVO og BIO100 Diesel, med udledning af færre partikler til nærmiljøet, har GTL ikke en klimamæssig fordel. 

Har BIO100 Diesel andre fordele - udover CO2-reduktion?

BIO100 Diesel reducerer partikelindholdet i atmosfæren med 30 %. Da BIO100 Diesel består af simple paraffinforbindelser uden aromastoffer, er forbrændingsprocessen renere og producerer relativt lave udstødningsemissioner. Desuden har BIO100 Diesel bedre kuldeegenskaber end øvrige dieselprodukter og er i vinterhalvåret frostsikkert ned til -32 grader. BIO100 Diesel giver dertil en bedre koldstart og en mærkbar støjreduktion.

Hvordan er energiindholdet i BIO100 Diesel sammenlignet med almindelig diesel?

Energiindholdet i BIO100 Diesel er stort set det sammen som i almindelig diesel. Energibeskatningen i Danmark er baseret på energiindholdet i brændstof, og beskatningen af BIO100 Diesel er under en procent lavere end ved almindelig diesel.

Kan min bil køre på BIO100 Diesel?

Alle dieselbiler kan køre på BIO100 Diesel fra OIL! Det kan anvendes i dieselmotorer uden modifikation og lever op til standarden for dieselbrændstof. Der er godkendt af alle de største bilproducenter i verden. Hvis man stadig er i tvivl, kan man som forbruger tegne en gratis forsikring via OIL!, der sikrer motoren i forhold til brug af BIO100 Diesel. OIL! anbefaler, at du undersøger ved din motorleverandør om BIO100/HVO er godkendt til din bil. Motoren skal kunne anvende den syntetiske diesel-norm EN 15940

Kan man blande BIO100 Diesel med almindelig diesel?

Ja, BIO100 Diesel kan sagtens blandes med den almindelige diesel i bilens tank. Du kan således selv afgøre, om du vil tanke BIO100 Diesel hver gang eller blot indimellem. Alle små skridt tæller. Ønsker du allerede nu at lave op til Regeringens 2023-plan med en CO2-reduktion på 70 %, behøver du altså blot at tanke BIO100 Diesel to ud af tre gange.

Hvorfor satser OIL! på BIO100 Diesel?

Vi tror på, at fremtiden bliver en mosaik af energiformer, hvor OIL! bliver en energistation frem for en tankstation. Vi vil gerne følge med trenden og tilpasse os de grønne ønsker og krav, som også de private forbrugere har. Samtidig har vi som brændstofselskab et stort ansvar for at tænke grønt og åbne mulighederne for de kunder, der ønsker at reducere deres CO2-aftryk, undgå fossile brændstoffer og hjælpe vores klima. 

Hvad koster BIO100 Diesel?

Du kan altid se dagsprisen på BIO100 Diesel på vores hjemmeside. BIO100 Diesel er dyrere end almindelig diesel, da råmaterialet er begrænset og efterspørgslen på biodiesel stor, men til gengæld er det meget bedre for vores miljø og klima. 

Hvor kan jeg tanke BIO100 Diesel?

OIL! indfører i første omgang BIO100 Diesel på syv tankstation er i Jylland og er således den tankstation med det største netværk af fossilfrit brændstof til private bilister i Danmark. Visionen er at introducere BIO100 Diesel på alle vores tankstationer i hele landet. Indtil videre kan du tanke BIO100 Diesel i Vejle Syd og Kolding.

Hvad er bioethanol – E5 og E10?

E5 og E10 refererer til, hvor meget bioethanol, der bliver blandet i benzinen. Bioethanol er det, vi kender som alkohol eller sprit. Det produceres bl.a. på stivelse fra forskellige kornsorter og på sukkerrør eller sukkerroer. Man kan også producere bioethanol på andet. Det bioethanol, der er blandet i OIL!s benzin opfylder de lovkrav, der findes i forhold til EU’s krav til bæredygtighed.

Forskellen på E5 og E10

Tallet angiver indholdet af bioethanol. E5 indeholder 5% og E10 indeholder 10% bioethanol. Ved at gå fra 5% til 10% bioethanol vil det alene i Danmark give en reduceret udledning af CO2 på cirka 200.000 tons.

Hvilken benzin skal du vælge?

De fleste benzinbiler i Danmark er godkendt til at køre på 95 E10, som er den nye standard. Det er kun cirka 5% af bilparken, der ikke kan køre på E10. Typisk ældre biler fra før 90’erne, eller nogle af de første modeller med direkte indsprøjtning.

Er du i tvivl om din bil kan køre på 95 E10, kan du tjekke din bil her på http://www.e10benzin.dk.

Hvis din bil ikke kan køre på E10 – hvad gør du så?

OIL! tilbyder 98 E5 PREMIUM, som alle benzinbiler kan køre på. Du kan se efter markeringen på pistolen/standeren på tankstationen. Så er det bare den du vælger.

Hvilke fordele har højoktan 98 E5 PREMIUM?

OIL! 98 E5 PREMIUM kan give din bil en højere ydelse og forbedre din brændstoføkonomi. Det høje oktantal kan øge udnyttelsen af benzinen. Alle benzinbiler vil kunne køre på 98 E5 PREMIUM.

Læs mere om de nye produkter her på www.e10benzin.dk, eller kontakt os hvis du er i tvivl.

Find din OIL! tankstation

Her finder du din nærmeste OIL! station. Du kan få adgang til den enkelte stations infoside ved at klikke på en station og vælge knappen "Website" i feltet med oplysninger.

Find din station