Ansvarsfraskrivelse

Tænk hurtigt
Tank billigt

Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesideejer

OIL! tank & go ApS
Andkærvej 26
7100 Vejle
Danmark

+45 76 409 409

www.oil-tankstationer.dk

CVR. Nr. 36 55 28 16

Generel information

www.oil-tankstationer.dk er en hjemmeside for OIL! tank&go ApS (i det følgende benævnt “Selskabet”). Følgende generelle brugerbetingelser gælder for din adgang til og brug af selskabets hjemmeside. De gælder også for de linkede hjemmesider tilhørende dets associerede selskaber.

Enhver henvisning til “brugere” i følgende bestemmelser henviser til både mandlige og kvindelige brugere.

Selskabet kan fra tid til anden ændre indholdet af disse brugerbetingelser. De ændrede vilkår for brug træder i kraft, når de offentliggøres på denne hjemmeside. Brugere udtrykker deres accept af de generelle brugerbetingelser gældende på det tidspunkt, hvor de gentagne gange besøger denne hjemmeside.

Hvis enkelte eller flere bestemmelser i disse brugerbetingelser er eller bliver helt eller delvist juridisk ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser.

Denne aftale er udelukkende underlagt lovgivningen i Denmark ved Retten i Kolding.

Ophavsret

Udformningen af ​​denne hjemmeside, samt alle tekster, billeder og grafik osv der benyttes på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret. Enhver overtrædelse af ophavsretten eller andre relaterede beskyttelsesrettigheder kan resultere i strafansvar. Indholdet kan frit benyttes af enhver, når de besøger hjemmesiden og må kun anvendes til private formål. Hvis du er interesseret i at bruge beskyttet indhold udover den tilladte brug, bedes du kontakte os.

Indhold og ansvar

Efter vores opfattelse er oplysningerne heri korrekte, fyldestgørende og opdaterede. Ikke desto mindre stilles denne hjemmeside, herunder indholdet, materiale, information, og software til rådighed for brugeren uden garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Brugere af denne hjemmeside benytter den på egen risiko. Selskabet kan i særdeleshed ikke garantere, at hjemmesiden ikke indeholder virus, eller at den fremvises uden fejl.

Selskabet kan, efter eget skøn, foretage ændringer i hele eller dele af denne hjemmeside og/eller afbryde dens drift til enhver tid uden varsel og er ikke forpligtet til at opdatere hjemmesiden.

Selskabet bestræber sig på at give generel adgang til hjemmesiden. Det er dog muligt, at hjemmesiden uden forudgående varsel kan være midlertidigt utilgængelig, for eksempel af tekniske årsager eller på grund af vedligeholdelse. Brugeren har ikke krav på uafbrudt tilgængelighed af indholdet.

Selskabet er ansvarlig for sit eget indhold på hjemmesiden, men er ikke forpligtet til at overvåge transmitteret eller lagret ekstern information eller gennemgå det for omstændigheder, der tyder på ulovlig eller stødende adfærd. Såfremt selskabet bliver gjort bekendt med omstændigheder, der tyder på ulovlig eller stødende adfærd på hjemmesiden, vil selskabet omgående reagere og blokere det respektive indhold.

Selskabet er ikke ansvarlig for manglende økonomisk succes, tabt fortjeneste, urealiserede besparelser, indirekte tab, som følge af besøg på hjemmesiden og brug af oplysninger,dokumenter, instruktioner eller anbefalinger offentliggjort på hjemmesiden eller fra midlertidig utilgængelighed af hjemmesiden. Under alle omstændigheder skal ansvaret være begrænset til de typiske forudsigelige skader. Endvidere påtager selskabet sig intet ansvar for almindelig uagtsomhed af sine ansatte, repræsentative organer, medhjælpere eller personer, der bruges i udførelsen af ​​selskabets forpligtelser.

Links til tredjeparts websteder

Hyperlinks til websteder for tredjemand er ikke ensbetydende med selskabets godkendelse af webstedernes indhold. Oprettelse af et link til tredjeparts websteder, indebærer ikke at selskabet godkender, anbefaler eller støtter indholdet af de linkede hjemmesider. Selskabet har ikke kontrol over deres indhold, og påtager sig derfor intet ansvar for det. Den ansvarlige for deres indhold er altid den respektive udbyder eller operatør. De respektive websteder blev gennemgået for overtrædelser på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet, og intet ulovligt indhold blev fundet. Men det er ikke rimeligt at forvente, at selskabet gennemgår indholdet af de linkede hjemmesider kontinuerligt, selskabet kan kun foretage gennemgang, når der er konkrete tegn på krænkelse af rettigheder. Selskabet vil omgående fjerne links fra denne hjemmeside, når det bliver opmærksom på krænkelser.