Vælg en side

Ansvar og bæredygtighed

Bæredygtighed

I bevidstheden om, at brændstoffer er miljømæssigt følsomme produkter, er den ansvarlige drift af vore stationer en selvfølge for os. Vi er forpligtet til at minimere vor påvirkning af miljøet. Ifølge vor HSSE politik, er vi forpligtet til at gøre effektiv brug af energi og ressourcer, og fremme miljøbevidstheden hos medarbejdere for at minimere skadelige virkninger. For at spare energi, har OIL! tank & go f.eks. fortrinsvis LED-belysning på stationerne. Til transport af produkter, er der indgået aftale med et velrenommeret tredjeparts selskab med en brændstofeffektiv flåde af tankbiler, om at levere brændstof til stationerne. Vi møder vort sociale ansvar ved at tilbyde gode arbejdsforhold og ved at engagere os i det omkringliggende samfund.

Sundhed, Sikkerhed & Miljø (HSSE)

Sikring af sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse er en prioritet for os. I vor HSSE politik forpligter vi os til at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme, og for at beskytte miljøet. Vi optimerer derfor hele tiden alle vore aktiviteter med henblik på tekniske, organisatoriske og adfærdsbaseret sikkerhed og for at fremme en proaktiv sikkerhedskultur.

Virksomhedens Health, Safety, Security & Environment (HSSE) Institut i moderselskabet Marquard & Bahls i Hamborg udvikler retningslinjer og minimumskrav til alle datterselskaber. For at undgå ulykker og skadelige hændelser og gentagelse af dem, bliver disse gemt og systematisk analyseret. Et yderligere centralt punkt i vore bestræbelser på at drive vore forretningsaktiviteter på en sikker, sund og miljø-venlig måde er træning og uddannelse af vore medarbejdere.